Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Višnjan

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano

Tel: 052/449 472; 091/449 0005

OIB: 32498325979

KLASA:UP/601-03/19-01/02

URBROJ:2167/03-54-31-19-05

U Višnjanu, 30. svibnja 2019. godine

 

Temeljem odredbi Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2019. godine utvrđuje

O D L U K U

o upisu djece u Dječji vrtić Višnjan

 

I. Donosi se konačna odluka o upisu djece u redovite programe Dječjeg vrtića Višnjan za pedagošku godinu 2019./2020. kako slijedi:

a) U program jaslica upisuju se:

Red.

broj

Šifra djeteta Ukupan zbroj ostvarenih bodova
UP 19/20-03 9
UP 19/20-14 9
UP 19/20-13 9
UP 19/20-15 9
UP 19/20-06 9
UP 19/20-09 7

 

b) U vrtićki program upisuju se:

Red.

broj

Šifra djeteta Ukupan zbroj ostvarenih bodova Odgojno-obrazovni program
UP 19/20-10 12 poludnevni
UP 19/20-04 11 cjelodnevni
UP 19/20-17 11 cjelodnevni
UP 19/20-12 9 poludnevni
UP 19/20-18 9 cjelodnevni
UP 19/20-01 9 cjelodnevni
UP 19/20-16 9 cjelodnevni
UP 19/20-07 9 cjelodnevni
UP 19/20-02 9 cjelodnevni
UP 19/20-19 9 cjelodnevni
UP 19/20-05 9 cjelodnevni
UP 19/20-08 7 cjelodnevni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Odobrava se raniji početak pohađanja redovitog programa (prije 1. rujna 2019. godinu) za djecu čiji su roditelji iskazali opravdanu potrebu.

Zadužuje se ravnateljica za provedbu prijevremenog prijema djece na temelju slobodnih mjesta nastalih prilikom ispisa djece u godini polaska u osnovnu školu.

 

Obrazloženje

Razmatranjem pristiglih zahtjeva roditelja/podnositelja zahtjeva za upis djece ustanovljeno je da je Dječji vrtić Višnjan u mogućnosti primiti 6 djece u jaslički program pedagoške godine 2019./2020. Upravno vijeće potvrđuje u ostalom dijelu Prijedlog Povjerenstva za upis djece  (liste reda prvenstva za upis djece u pedagošku godinu 2019./2020.) te donosi odluku kao u izreci.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

            Klaudio Gašparini, v.r.

 

Skip to content