ODLUKA O PRIJEMU DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

U nastavku prilažemo Odluku o prijemu djece u pedagošku godinu 2015./2016. donesenu dana 26. svibnja 2015. godine od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Višnjan pod posl. brojem: Klasa: 601-03/15-01/01, Ur.broj: 2167/03-54-31-03-02/XII

Odluka o prijemu djece-pedagoška godina 2015.-2016

 

Skip to content