Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Višnjan

Na temelju odredbi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan, na svojoj 29. sjednici održanoj 1. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

  1. Poništava se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Višnjan, objavljen u dnevnom listu “Glas Istre”, na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Višnjan i osnivača te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i osnivača dana 26. siječnja 2017. godine.

  1. Odluka stupa na snagu danom donošenja te će ista biti objavljena na način opisan u točci I. ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća

Peter Poletti, v.r.

Skip to content