ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOMUNALNIH DJELATNIKA- MONTENES d.o.o.

Temeljem odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog društva MONTENES d.o.o. i odredbi javnog natječaja za popunu radnog mjesta komunalni djelatnik, direktorica društva dana 10. kolovoza 2020. godine donosi sljedeću

 

 

ODLUKU

o poništenju natječaja 

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto komunalnog djelatnika u trgovačkom društvu MONTENES d.o.o. Višnjan objavljen dana 19. lipnja 2020. godine.

 

 

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se kandidatima koji su podnijeli prijavu na natječaj i objaviti na mrežnim stranicama trgovačkog društva MONTENES d.o.o.

 

 

 

                         MONTENES d.o.o.

                                                                                  Direktorica Ivana Kmet

Skip to content