Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Voditelj odsjeka za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju

Temeljem odredbi članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan donosi sljedeću

 

ODLUKU

o poništenju natječaja 

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto Voditelj odsjeka za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju objavljen dana 19. lipnja 2019. godine u Narodnim Novinama broj 60/2019 i na oglasnoj ploči i web stranici Općine Višnjan i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se kandidatima koji su podnijeli prijavu na natječaj i objaviti na mrežnim stranicama Općine Višnjan.

 

OPĆINA VIŠNJAN

Skip to content