Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju odredbi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, na preporuku prosvjetne inspekcije Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan, na svojoj 30. sjednici održanoj 09. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

  1. Poništava se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Višnjan, objavljen u dnevnom listu “Glas Istre” dana 03. lipnja 2017. godine, na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Višnjan i osnivača te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i osnivača dana 02. lipnja 2017. godine.

  1. Obavijest o poništenju natječaja ima se neodgodivo dostaviti kandidatima koji su poslali prijavu na poništeni natječaj iz točke I. ove Odluke, obvezan prilog obavijesti je cjelokupno prispjela dokumentacija na poništeni natječaj.

  1. Ova Odluka donosi se sukladno uputama prosvjetne inspektorice gđe. Vesne Popović od 08. lipnja 2017. godine.

  1. Odluka stupa na snagu danom donošenja te će ista biti objavljena na način opisan u točci I. ove Odluke.

KLASA: 601-03/17-01/12

URBROJ: 2167/03-54-31-17-3

U Višnjanu- Visignano, 09. lipnja 2017. godine

 Predsjednik Upravnog vijeća

Peter Poletti, v.r.

Skip to content