Odluka o poništenju natječaja- Općina Višnjan- VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE

Temeljem odredbi članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i odredbi javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE (1 izvršitelj/izvršiteljica), na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca, Općina Višnjan dana 31. kolovoza 2020. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU

o poništenju natječaja 

I.

Poništava se natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent- VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od šest mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca objavljen dana 10. kolovoza 2020. godine.

 

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se kandidatima koji su podnijeli prijavu na natječaj i objaviti na mrežnim stranicama Općine Višnjan.

 

KLASA: 110-01/20-01-07

URBROJ: 2167-03-01/20-05

U Višnjanu- Visignano, 31.08.2020. godine

 

 

 

OPĆINA VIŠNJAN

Skip to content