Odluka o poništenju natječaja- MONTENES d.o.o.

Temeljem odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog društva MONTENES d.o.o., Višnjan, direktorica društva dana 18. siječnja 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o poništenju natječaja 

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto administrativni/a tajnik/ca u trgovačkom društvu MONTENES d.o.o. Višnjan objavljen dana 27. studenog 2018. godine.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se kandidatima koji su podnijeli prijavu na natječaj i objaviti na mrežnim stranicama trgovačkog društva MONTENES d.o.o.

                         MONTENES d.o.o.

                                                                                  Direktorica Ivana Kmet

Skip to content