ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA- MONTENES D.O.O.

Temeljem odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog društva MONTENES d.o.o., Višnjan, direktorica društva dana 12. ožujka 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o poništenju natječaja

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto administrativni/a tajnik/ca u trgovačkom društvu MONTENES d.o.o. Višnjan objavljen dana 21. siječnja 2019. godine.

 

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se kandidatima koji su podnijeli prijavu na natječaj i objaviti na mrežnim stranicama trgovačkog društva MONTENES d.o.o.

 

 

                         MONTENES d.o.o.

                                                                                  Direktorica Ivana Kmet

Skip to content