Odluka o neodržavanju pučke fešte Magdalenjine 2021. povodom obilježavanja Dana Općine Višnjan

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne Novine broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/19, 47/20 i 134/20), Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-395 od 18. lipnja 2021. godine i članka 58. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/21), Općinski načelnik donosi

Odluku o neodržavanju pučke fešte Magdalenjine 2021. povodom obilježavanja Dana Općine Višnjan

I. Pučka fešta Magdalenjina 2021. povodom obilježavanja Dana Općine Višnjan koja se tradicionalno održava u nedjelju 22. srpnja ili prve nedjelje poslije 22. srpnja svake godine neće se održati u 2021. godini radi nemogućnosti organizacije uz poštivanje odredbi Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-395 od 18. lipnja 2021. godine.

II. U petak 23. srpnja 2021. godine će se održati radna i svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Višnjan uz isključivu prisutnost članova Općinskog vijeća, izvršne vlasti uz administrativnu potporu službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan te dobitnika priznanja.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Višnjan.

Obrazloženje
Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-395 od 18. lipnja 2021. godine propisane su nužne mjere za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika. Kako Pučku fešte Magdalenjinu 2021. povodom obilježavanja Dana Općine Višnjan koja se tradicionalno održava u nedjelju 22. srpnja ili prve nedjelje poslije 22 srpnja svake godine nije moguće održati uz poštivanje predmetnih nužnih mjera, temeljem ovlaštenja iz članka 58. Statuta Općine Višnjan, odlučeno kao u izreci ove Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK
Angelo Mattich

Skip to content