Odluka o neodržavanju IZBORA ČLANOVA VIJEĆA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI VIŠNJAN

Objavljeno 16. travnja 2019. godine u 12:32 sati.

KLASA: 013-01/19-01-1

URBROJ: 2167-03-01/19-01

VIŠNJAN – VISIGNANO, 16. travnja 2019. godine

 

Na osnovi članaka 21. i 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Višnjan, na sjednici održanoj dana 16. travnja 2019. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA

TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE

U OPĆINI VIŠNJAN

 

 

1.           Utvrđuje se da se izbori članova vijeća talijanske nacionalne manjine u Općini Višnjan raspisani za 5. svibnja 2019. godine neće održati jer Općinsko izborno povjerenstvo Općine Višnjan, u zakonom propisanom roku, nije zaprimilo niti jednu pravovaljanu listu kandidata/kandidatura na navedenim izborima.

 

Obrazloženje

 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća/predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 32/19) raspisani su izbori članova vijeća talijanske nacionalne manjine u Općini Višnjan za 5. svibnja 2019. godine.

Navedena Odluka Vlade Republike Hrvatske stupila je na snagu 3. travnja 2019. godine.

U skladu sa člankom 17. stavkom 1. Zakona, prijedlozi lista kandidata/kandidatura na izborima članova vijeća talijanske nacionalne manjine u Općini Višnjan morali su prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Višnjan u roku od 12 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle najkasnije do 15. travnja 2019. godine, do 24,00 sata.

Budući da je utvrđeno da Općinsko izborno povjerenstvo Općine Višnjan nije, u zakonom propisanom roku, zaprimilo niti jednu pravovaljanu listu kandidata/kandidaturu za izbor članova vijeća talijanske nacionalne manjine u Općini Višnjan, u skladu sa člancima 21. i 41. točkom 4. Zakona odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 OIP Općina Višnjan

Odluka-o-neodrzavanju-izbora-visnjan

Skip to content