ODLUKA O LISTI REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/18), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan, u skladu s Oglasom roditeljima/skrbnicima djece rane i predškolske dobi za upis djece u Dječji vrtić Višnjan (KLASA: UP/I: 034-04/21-01/03, URBROJ: 2167/03-54-31-21-02-02 od 29.12,2021.) i donesenog Prijedloga liste reda prvenstva za upis djece u Dječji  vrtić Višnjan (KLASA: UP/I: 034-04/22-01/01, URBROJ: 2163-38-5-1-01 od 11.02.2022.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan donosi

ODLUKU O LISTI PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

 

Skip to content