ODLUKA O LISTI REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020/2021.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/18), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić Višnjan u pedagoškoj godini 2020/2021. (KLASA: 601- 03/20-01/04, Urbroj: 2167/03-54-31-20-03 od 21.05.2020.), na prijedlog Povjerenstva za upis djece i donesenog Prijedloga Liste prvenstva za upis djece u Dječji vrtić Višnjan u pedagoškoj godini 2020/2021(KLASA: UP/I: 601-08/20-01/05, Urbroj: 2167/03-54-31-20-01 od 16.07.2020.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan na 18. sjednici Upravnog vijeća održanoj 06.08.2020. donijelo je  ODLUKU O LISTI REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020/2021. koju donosimo u nastavku:

Odluka-UV

Skip to content