Objavljen novi natječaj iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Obavještavamo  zainteresirane da je objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, provedba tipa operacije 4.1.1.Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava- sektor biljne proizvodnje.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu poćinje teći 15. ožujka 2018., a završava 16, travnja 2018. u 12 sati.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektor ratarstva (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje), sektor vinogradarstva te u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Detalje potražite na sljedećoj poveznici:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-poljoprivrednicima-na-raspolaganju-360-milijuna-kuna-za-biljnu-proizvodnju/

Skip to content