Obilježavanje dana Općine Magdalenjina

Odluka o obilježavanju dana Općine Magdalenjina

Natječaj za korištenje javnih površina za dan Općine i pučke fešte “Magdalenjina 2013.”

Grafički prikaz sa označenim lokacijama javnih površina ponuđene na javnom natječaju za manifestaciju “Magdalenjina 2013.”

Skip to content