• ASTROFEST 2024.

  ASTROFEST 2024.

 • JAVNI POZIV

  JAVNI POZIV

  Temeljem članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i  144/20.), Jedinstveni...

 • ODRŽAVANJE MJESEČNOG SAJMA 31.05.2024.
  blank

  ODRŽAVANJE MJESEČNOG SAJMA 31.05.2024.

                                  OBAVIJEST O MJESEČNOM SAJMU VIŠNJAN Obavještavaju se izlagači i posjetitelji da će se...

 • SAVJETOVANJE – PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE VIŠNJAN

  SAVJETOVANJE – PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE VIŠNJAN

  Poštovani stanovnici, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana zaštite od požara Općine Višnjan. Tema savjetovanja je: Donošenje Plana zaštite od požara Općine Višnjan. Opis savjetovanja:...

 • 14. DANI VRTIĆA

  14. DANI VRTIĆA

  Dječji vrtić Višnjan poziva sve zainteresirane mještane, roditelje i ostale 02.05.2024. i 03.05.2024. na obilježavanje rođendana našeg vrtića   NOVA OBAVIJEST: Radi najave lošeg vremena 14. DANI VRTIĆA odgađaju...

 • OBAVIJEST o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina

  OBAVIJEST o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina

  obavještavamo vas da je Vlada R Hrvatske, na sjednici održanoj 14. ožujka 2024., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako...

 • NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – ADMINISTRATOR

  NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – ADMINISTRATOR

  Na temelju članka 1. i 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22.), članka 41. Statuta Turističke zajednice Općine Višnjan („Službeni...

 • JAVNI NATJEČAJ

  JAVNI NATJEČAJ

  Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku ZSN), pročelnica po ovlaštenju...

 • JAVNI NATJEČAJ

  JAVNI NATJEČAJ

  Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku ZSN),...

 • JAVNI NATJEČAJ

  JAVNI NATJEČAJ

  Na temelju članka 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica...

Skip to content