OBAVIJEST-ODLUKA O DONOŠENJU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN

Obavještava se javnost da je Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj 5. prosinca 2016. godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan.

Podsjećamo da se izrada navedenog prostornog plana odnosi na usklađenja planskog rješenja u dijelu ugostiteljsko turističke namjene planirane u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja i unutar građevinskih područja naselja, s mogućnostima i uvjetima koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju  i Prostornog plana Istarske županije (SN Istarske županije 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12 i 9/16) te dopuna važećeg PPUO Višnjan pokazateljima koji će definirati sve lokacijske uvjete za provedbu zahvata koji se odnose na ugostiteljsko-turističku namjenu a navedenom Odlukom i izmjeni i dopuni  Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan dopunjuju razlozi za izradu izmjena i dopuna na način da se jasno naglasi potreba cjelovite izmjene i usklađenja PPUO Višnjan sa PPIŽ-om u dijelu ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske namjene, te da se plansko rješenje dopuni uvjetima provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja za turističko razvojno područje Štacijon Markovac

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan donosimo u nastavku:

Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-odluke-o-izradi-izmjena-i-dopuna-ppuo-visnjan

 

 

Skip to content