Lokalni izbori 2017- Obavijest vezana uz Potvrdu suda odnosno Uvjerenje iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u svrhu kandidiranja na lokanim izborima 21. svibnja 2017. godine

Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, uz kandidacijsku listu, nužno je priložiti potvrdu da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji, odnosno posebno uvjerenje.

Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju)  NIJE VALJANO uvjerenje u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima.

Izdavanje potvrde / posebnog uvjerenja iz Kaznene evidencije može se zatražiti u periodu od 14 dana, od stupanja na snagu Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora do dana predlaganja kandidacijskih lista za lokalne izbore, odnosno od 20. travnja do 3. svibnja 2017. godine.

Zahtjev za izdavanjem potvrde se podnosi:

1. Putem sustava e-Građani

Za potrebe lokalnih izbora 2017. godine u sustavu e-Građani dostupna je nova aplikacije e-Kaznena za elektronsko izdavanje potvrde / uvjerenja iz kaznene evidencije.

Detaljne upute o postupku registracije u sustav e-Građani i otvaranju Osobnog korisnički pretinac nalaze se na internetskoj stranici Središnjeg državnoj portala: www.gov.hr
 

2. U sjedištu bilo kojeg općinskog suda ili njegovoj stalnoj službi (neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva)

                                                                                            
Zahtjev se podnosi na Obrascu VII.a (Dopuna pravilnika o Kaznenoj evidenciji, Narodne novine br. 34/2017)

Zahtjev za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije odnosno posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa u svrhu sudjelovanja u postupku kandidiranja može se podnijeti i temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika odnosno specijalne punomoći dane odvjetniku (Primjerak punomoći)
 
Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih i upravnih pristojbi.

 

 

U nastavku prilažemo:

– obavijest Suda o terminima primanja stranaka za izdavanje potvrde odnosno uvjerenja iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima 2017. godine:

Obavijest-o-danima-i-mjestima-u-ss-porec-i-sjedistu-suda-radi-izdavanja-uvjerenja-iz-kaznene-evidencije-ministarstva-pravosuda-u-svrhu-kandidiranja-na-lokanim-izborima-21-svibnja-2017-godine

 

Skip to content