OBAVIJEST o početku Javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan

OBAVIJEST

o početku Javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan

Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (Narodne Novine broj 20/18) Općina Višnjan izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan koji će se održati u razdoblju od 22. svibnja 2018. do 06. lipnja 2018. godine.

Javni uvid može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09:00 – 13:00 sati u prostorijama Općine Višnjan, Trg Slobode 1, 52463 Višnjan.

Svi zainteresirani mogu svoje prigovore na Prijedlog programa dati tijekom cijelog razdoblja trajanja javnog uvida, a najkasnije do 6. lipnja 2018. godine.

O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće Općine Višnjan. Prigovor na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem mora biti čitko napisan, mora sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja.

Prigovori se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu Općine Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, a prigovor koji nije dostavljen u roku ili nije čitko napisan, neće se uzeti u razmatranje.

Ova Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan objavit će se u javnom glasilu, na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Općine Višnjan (www.visnjan.hr).

 

 

                                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                           Angelo Mattich v.r.

Skip to content