OBAVIJEST O OBVEZI SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) podsjeća političke stranke, nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike o obvezi dostave godišnjih financijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju).

Godišnji financijski izvještaj za 2019. s propisanim prilozima, političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

Potpuni tekst obavijesti sa detaljima koji se tiču obrazaca, predaje izvješća i drugo pronađite na sljedećoj poveznici:

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/Nadzor_financiranja/2019_financijski_izvjestaji.pdf

 

Skip to content