OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA BARAT

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIŠNJAN

Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano

Tel: 052-449-208 Fax:052-449-504

OIB:14361625563

 

KLASA: 350-02/15-01/02

UR.BROJ: 2167-03-01-15-03

Višnjan -Visignano, 23. siječnja 2015. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) te Zaključka načelnika Općine Višnjan od 23. siječnja 2015. godine Klasa: 350-02/15-01/02, Ur.broj:  2167-03-01-15-01, Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA BARAT

 

izrada kojeg je pokrenuta temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Barat („Službeni glasnik Općine Višnjan“, br. 3/14).

 

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Barat započinje 4. veljače 2015. godine i traje do 6. ožujka 2015. godine

 

JAVNI UVID

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Barat može se u vrijeme trajanja javne rasprave izvršiti u prostorijama Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Višnjan na adresi Višnjan, Trg slobode 1, svakog radnog dana od 9 do 14 sati.

Uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Barat može se izvršiti i na službenoj web stranici Općine Višnjan www.visnjan.hr

 

JAVNO IZLAGANJE

Za sve zainteresirane, javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Barat održat će se dana 24. veljače 2015. godine s početkom u 18 sati u Višnjanu, u prostorijama Palače Sincich.

 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Barat mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave uputiti:

–  usmenim putem u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

–  u pisanom obliku na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, Trg slobode 1, HR-52463 Višnjan-Visignano i to zaključno sa 6. ožujkom 2015. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Višnjan, Trg slobode 1, HR-52463 Višnjan-Visignano ili na telefon 052/449-208.

 

                                                                                                                                                                                                                                 PROČELNICA

                                                                                                                                                                                                                                                                Ailin Brgudac, v.r.

Uvid u predložene izmjene možete izvršiti u nastavku:

1. Sažetak za javnost: UPU Barat – Sažetak za javnost

2. Prijedlog plana za javnu raspravu: UPU BARAT – Prijedlog plana za javnu raspravu

3. Grafički dio:

– 1.     UPU BARAT 1

– 2A. UPU BARAT 2A

– 2B. UPU BARAT 2B

– 2C.UPU BARAT 2C

– 3.   UPU BARAT 3

– 4.   UPU BARAT 4

– 5.   UPU BARAT 5

Skip to content