OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN

Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano

Tel: 052-449-208 Fax:052-449-504

OIB:14361625563

 

KLASA: 350-01/18-01/26

URBROJ: 2167-03-01-18-02

Višnjan -Visignano, 9. studenog 2018. godine

 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) te Zaključka Općinskog načelnika od 7. studenog 2018 . godine KLASA: 350-01/18-01/26, URBROJ: 2167- 03-01-18-01, Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN

 

izrada kojeg je pokrenuta temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“, br. 01/18 i 02/18).

 

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan započinje 19. studenog 2018. godine i traje zaključno do 30. studenog 2018. godine.

 

JAVNI UVID

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan se u vrijeme trajanja javne rasprave može izvršiti u prostorijama Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Višnjan na adresi Višnjan, Trg slobode 1, svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 sati. Uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan se može izvršiti i na službenoj web stranici Općine Višnjan – www.visnjan.hr.

 

JAVNO IZLAGANJE

za sve zainteresirane o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan održat će se dana 19. studenog 2018. godine s početkom u 18.00 sati u vijećnici Palače Sincich.

 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI

na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

– dati usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

– uputiti u pisanom obliku na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano ili u elektroničkom obliku na adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr i to zaključno do 30. studenog 2018. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti osobno u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano ili putem telefona na broj 052/449-208.

 

                                                                                               JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE VIŠNJAN

Uvid u predložene izmjene možete izvršiti u nastavku:

Obrazlozenje-pjr

Odredbe-za-provodenje-pjr

Sazetak-za-javnost-pjr

4-A-1-Gradevinska-podrucja-1-1

1-Koristenje-i-namjena-povrsina-model

2-A-Promet-model

Skip to content