OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIŠNJAN

Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano

Tel: 052-449-208 Fax:052-449-504

OIB:14361625563

 

KLASA: 350-02/15-03/01

UR.BROJ: 2167-03-01-15-03

Višnjan -Visignano, 20. siječnja 2015. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“, broj 153/13) te Zaključka Načelnika Općine Višnjan od 14. siječnja 2015. godine Klasa: 350-02/15-03/01, Ur.broj: 2167-03-01-15-01, Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, objavljuje

 JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN

 

izrada kojeg je pokrenuta temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“, br. 2/14).

 

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE

Javna  rasprava  o  prijedlogu  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan  („Službeni glasnik Grada Poreča“ br. 6A/02, „Službeni glasnik Općine Višnjan, br. 2/07 i 2/14“)  započinje  02. veljače 2015. godine i traje do 16. veljače 2015. godine

 

JAVNI UVID 

Javni  uvid  u  prijedlog  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan se  u  vrijeme  trajanja  javne rasprave  može  izvršiti  u  prostorijama  Jedinstvenog Upravnog  odjela  Općine Višnjan na adresi Višnjan, Trg slobode 1., svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 sati

Uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan se može izvršiti i na službenoj web stranici Općine Višnjan – www.visnjan.hr.

 

JAVNO IZLAGANJE

za sve zainteresirane o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan održat će se dana 10. veljače 2015. godine s početkom u 18.00 sati u prostorijama  Palače Sincich.

 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI 

na  prijedlog  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan mogu  se  za  vrijeme  trajanja  javne rasprave:

–        dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

–        uputiti u pisanom obliku na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano  i to zaključno sa 16. veljače 2015. godine

Primjedbe  i  prijedlozi  koji  nisu  dostavljeni  sukladno  utvrđenom  roku  i  nisu  čitko  napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve  dodatne  informacije  mogu  se  dobiti  u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano ili na telefon 052/449-208.

 

    PROČELNICA

                                                                                                               Ailin Brgudac, v.r.

Uvid u predložene izmjene možete izvršiti u nastavku:

1. Sažetak za javnost: Sažetak za javnost

2. Obrazloženje: Obrazloženje

3. Odredbe za provođenje: Odredbe za provođenje

Skip to content