OBAVIJEST O IZRADI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VIŠNJAN

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIŠNJAN

Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano

Tel: 052-449-208 Fax:052-449-504

OIB:14361625563

 

KLASA: 351-02/15-01/02

UR.BROJ: 2167-03-01-15-03

Višnjan -Visignano, 26. lipnja 2015. godine

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) te Zaključka načelnika Općine Višnjan od 24. lipnja 2015. godine Klasa: 351-02/15-01/01, Ur.broj:  2167-03-01-15-01, Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VIŠNJAN

 ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE

 

Objavljuje se prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Višnjan, izrađen od strane EKO. – ADRIA d.o.o., iz Pule, Boškovićev uspon 15, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom.

 

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava o prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Višnjan započinje 08. srpnja 2015. godine i traje do 07. kolovoza 2015. godine

 

JAVNI UVID

Javni uvid u prijedlog Plana gospodarenja otpadom može se u vrijeme trajanja javne rasprave izvršiti u prostorijama Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Višnjan na adresi Višnjan, Trg slobode 1, svakog radnog dana od 9 do 11 sati.

Uvid u prijedlog Plana gospodarenja otpadom može se izvršiti i na službenoj web stranici Općine Višnjan www.visnjan.hr

 

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Višnjan  mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave uputiti:

–  usmenim putem u tijelu javnog izlaganja na zapisnik

–  upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javnog uvida

–  u pisanom obliku na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, Trg slobode 1, HR-52463 Višnjan-Visignano, s naznakom „Plan gospodarenja otpadom – PRIJEDLOG“, i to zaključno s 07. kolovoza 2015. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir. Ukoliko u navedenom roku javnost ne dostavi svoja očitovanja smatrati će se da su isti suglasni s izloženim prijedlogom Plana gospodarenja otpadom Općine Višnjan.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Višnjan, Trg slobode 1, HR-52463 Višnjan-Visignano ili na telefon 052/449-208.

 

PROČELNICA

Ailin Brgudac, v.r.

 

Uvid u Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom možete izvršiti u nastavku:

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom

 

Skip to content