OBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA O SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016.

Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), obveznici primjene neprofitnog računovodstva su:domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera

Rok za dostavu financijskih izvještaja za 2016. je 1. ožujka 2017., srijeda (zadnji dan zaprimanja izvještaja u propisanom roku). 

U nastavku donosimo potpuni tekst Obavijesti Državnog ureda za reviziju:

Obavijest_neprofitnim_organizacijama

 

Skip to content