OBAVIJEST

Na temelju odredbe članka 72. stavak 1. točka e). i stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i 115/18, 98/19 i 57/22), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

OBAVIJEST

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju suvlasničkog dijela Republike Hrvatske na području Općine Višnjan.

Na temelju članka 72. stavak 1. točka e) Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredna katastarska čestica koja je u suvlasništvu Republike Hrvatske i podnositelja zahtjeva, a ukupna površina čestice nije veća od jednog hektara, koja je označena kao:

k.č.br. 1998/1 u k.o. Bačva, PAŠNJAK (vinograd, oranica, voćnjak), površine 8280 m² površina suvlasničkog dijela Republike Hrvatske (dio) 7590 m² tržišna vrijednost suvlasničkog dijela Republike Hrvatske iznosi 22.390,50 EUR.

Ministarstvo poljoprivrede prodaje suvlasnički dio poljoprivrednog zemljišta u dijelu 11/12 u k.o. Bačva koje je u suvlasništvu Republike Hrvatske i podnositelja zahtjeva na području Općine Višnjan.

Obavijest o prodaji suvlasničkog dijela – Općina Višnjan

Skip to content