OBAVIJEST

Na temelju odredbe članka 72. stavka 1. točka e). i stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i 115/18, 98/19 i 57/22), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

OBAVIJEST

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom suvlasničkog dijela Republike Hrvatske na području Općine Višnjan.

Na temelju članka 72. stavka 1. točka e) Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredna katastarska čestica koja je u suvlasništvu Republike Hrvatske i podnositelja zahtjeva, a ukupna površina čestice nije veća od jednog hektara, koje je označeno kao:

k.č.br. 92/2 u k.o. Višnjan, ORANICA, površine 6750 m² površina suvlasničkog dijela Republike Hrvatske (dio) 3375 m² tržišna vrijednost suvlasničkog dijela Republike Hrvatske iznosi 9.753,75 EUR,

Obavijest o prodaji Općina Višnjan

Skip to content