OBAVIJEST

OBAVIJEST za javno otvaranje  ponuda pristiglih na Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora KLASA: 372-01/23-01/01, URBROJ:2163-38-3-23-1, održati će se 31. svibnja 2023. u 15 sati, u prostorijama Palače Sincich, P. Budicini 1, Višnjan.

Skip to content