O G L A S RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKU GODINU 2021.2022.

 

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/18), članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan te članku 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan, odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Višnjan sa XXIII sjednice održane 07.04.2021. objavljuje se

O G L A S

RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKU GODINU 2021.2022.

za djecu vrtićkog uzrasta koja do 31.08.2021. godine navršavaju 3 godine, te

za djecu jasličkog uzrasta koja do 31.08.2021. navršavaju godinu dana života.

oglas-upisi-2021_2022

pravilnik-o-upisu-djece

zahtjev-za-upis-2021_2022

 

Skip to content