O D L U K U O LISTI REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/18 i 57/22), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan, u skladu s Oglasom roditeljima/skrbnicima djece rane i predškolske dobi za upis djece u Dječji vrtić Višnjan (KLASA: UP/I: 034-04/22-01/03, URBROJ: 2163-38-5-2-01 od 09.05.2022.) i donesenog Prijedloga liste reda prvenstva za upis djece u Dječji  vrtić Višnjan KLASA: UP/I: 034-04/22-01/04, URBROJ: 2163-38-5-1-01 od 08.07.2022.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan donosi

  O D L U K U

O LISTI REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

 Članak 1.

U program ranog odgoja (jaslice) u pedagošku godinu 2021./2022. upisuje se 7 djece s prebivalištem na području Općine Višnjan prema rang listi kako slijedi:

RB

Šifra zahtjeva

1.

UP22/23-16

2.

UP22/23-15

3.

UP22/23-07

4.

UP22/23-20

5.

UP22/23-08

6.

UP22/23-09

7.

UP22/23-21

 

 Članak 2.

Sukladno članku 16. stavku 1. i članku 6. stavku 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan (u daljnjem tekstu: Pravilnik), 9 djece koja nisu primljena u Dječji vrtić uvrštavaju se na Listu prednosti i upisuju tijekom godine ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama:

 

RB

Šifra zahtjeva

1.

UP22/23-27

2.

UP22/23-19

3.

UP22/23-22

4.

UP22/23-12

5.

UP22/23-17

6.

UP22/23-14

7.

UP22/23-28

8.

UP22/23-25

9.

UP22/23-26

 

 Članak 3.

Sukladno članku 7. Pravilnika, u program ranoj odgoja (jaslica) ne upisuje se dvoje djece koja nemaju prebivalište na području Općine Višnjan:

RB

Šifra zahtjeva

1.

UP22/23-29

2.

UP22/23-30

 

  Članak 4.

U program predškolskog odgoja (vrtić) upisuje se 6 djece s prebivalištem na području Općine Višnjan prema rang listi kako slijedi:

RB

Šifra zahtjeva

1.

UP22/23-24

2.

UP22/23-18

3.

UP22/23-11

4.

UP22/23-31

5.

UP22/23-10

6.

UP22/23-23

 Članak 5.

Sukladno članku 7. Pravilnika, djeca koja nemaju prebivalište na području Općine Višnjan mogu se primiti na razdoblje od jedne pedagoške godine.

U program predškolskog odgoja upisuje se 1 dijete koje nema prebivalište na području Općine Višnjan do 31.08.2023. godine uz plaćanje pune ekonomske cijene programa ili sufinanciranje grada/općine prebivališta..

RB

Šifra zahtjeva

1.

UP22/23-13

     

Članak 6.

Ova je Odluka konačna i bit će objavljena 22.07.2022. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Višnjan te na službenim mrežnim stranicama Općine Višnjan.

 Članak 7.

 Raspored djece u odgojno obrazovne skupine obavlja se prema kriterijima Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) i nije sastavni dio ove Odluke.

                                                                                                                                                                                                                                      Zamjenik Predsjednika Upravnog vijeća DV Višnjan:

                                                                                                                                                                                                                                     Klaudio Gašparini

Skip to content