Novi vodovodni ogranak Markovac

U tijeku je postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg izvođača radova za novi vodovodni ogranak Markovac u duljini od 407 m. Cjevovod će se izvesti od materijala nodularni lijev profila DN 100 mm.Trošak priključenja na novi cjevovod iznosi cca 1.400,00 kn (materijal i montaža). U cijenu nisu uključeni građevinski radovi i izrada vodomjernog okna.

Svi zainteresirani mogu podnijeti zahtjev za priključenje u ured potrošača porečke poslovne jedinice (ured br. 4), a zahtjevu je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju :

– Dokaz o vlasništvu  (ZK izvadak iz gruntovnice ili sa interneta, sudsko rješenje, kupoprodajni ili darovni ugovor) koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci
– Pravomoćni akt o građenju (građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta ili rješenje o uvjetima gradnje, rješenje o izvedenom stanju)
– Projekt vode na uvid (samo za složenije građevine koje moraju imati hidrantsku mrežu)
– Potvrda o starosti objekta, ako je izgrađen prije 1968. god.
– Izvod iz katastarskog plana parcele ne stariji od 6 mjeseci
– Osobni dokument ili registracija tvrtke ukoliko se radi o pravnoj osobi
– OIB
– Broj telefona ili mail adresa

Dodatne informacije možete zatražiti putem e-pošte, na adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr ili se možete obratiti neposredno u ured potošača porečke poslovne jedinice Istarskog vodovoda.

 

Vodovodni ogranak Markovac (situacija ortofoto)

 

 

 

 

Skip to content