Nezavisni vijećnik Branko Kovačić- objava godišnjeg financijskog izvještaja za 2015. godinu

Sukladno odredbama članka 39.  Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/1161/1127/1302/14), nezavisni vijećnik Općinskog vijeća Općine Višnjan Branko Kovačić dostavio je godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu radi  objave. Istog donosimo u nastavku:

1GFI za 2015.pdf

2GFI za 2015-1.pdf

3GFI za 2015-2.pdf

4GFI za 2015-3.pdf

5GFI za 2015 -5.pdf

GFI za 2015-6.pdf

ScanGFI za 2015-4.pdf.pdf

GFI za 2015-6

7GFI za 2015-8.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content