Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu trgovačkog društva VIRA d.o.o.

Direktor trgovačkog društva VIRA d.o.o. Višnjan objavljuje natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu trgovačkog društva VIRA d.o.o. Rok za dostavu ponuda je 21. listopad 2016. godine, a evenuatna pojašenjenja možete zatražiti pisanim putem na adresi e-pošte: opcina-visnjan@visnjan.hr

Tekst natječaja prilažemo u nastavku:

Natjecaj-poslovni-prostor-vira-d-o-o

Skip to content