Natječaj za radno mjesto- stručni suradnik agronom (m/ž)

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14.) i Odluke direktorice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, OIB: 710868039 raspisuje se

NATJEČAJ za radno mjesto

STUČNI SURADNIK AGRONOM (m/ž)– na određeno puno radno vrijeme


jedan/na ( 1 ) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme od 1 (jedne) godinu, na puno radno vrijeme, uz mogućnost sklapanja radnog odnosa na neodređeno

UVJETI za radno mjesto:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke
– znanje jednog stranog jezika

– poznavnje rada na računalu

– najmanje 1(jedna) godina radnog iskustva u struci

– položen vozački ispit


Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
životopis
presliku diplome o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju agronomske struke

dokaz o poznavanju stranog jezika (potvrda, uvjerenje, certifikat ili potpisana izjava o poznavanju stranog jezika)

dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, uvjerenje, certifikat ili potpisana izjava o poznavanju stranog jezika)
• dokaz o radnom stažu- elektronički zapis ( potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vozačke dozvole)

uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupkane starije od 6 mjeseci )
dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

 

Dokumenti se prilazu u običnoj preslici te će se od kandidata tražiti uvid u izvornike prilikom održavanja intervjua.

Prijave se podnose od u roku od 8 dana od dana objave Natječaja (do 9. kolovoza 2017. godine)

Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ” Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto stručnog suradnika agronoma”, na adresu:
VIRA d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan

ili osobnom dostavom na istu adresu.


Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu.

 

VIRA d.o.o.

Direktorica Ivana Kmet, v.r.

Skip to content