NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATOR

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik – administrator

 

Na temelju  članka 1. i 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22.), članka 38. Statuta Turističke zajednice Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj: 6/2021) te Odluke o raspisivanju natječaja od 24. svibnja 2022., predsjednik Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Višnjan raspisuje

 I.                   Jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme,  uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, na nepuno radno vrijeme – 4 (četiri) sata.

II.                   Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane

Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22) kako slijedi:

  1. da ima završenu najmanje srednju školu (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
  2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva,
  3. da poznaje jedan strani jezik
  4. da ima položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
  5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto, stručni suradnik-administrator“

 na adresu: Turistička zajednica Općine Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 10 (deset) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na mrežnim stranicama Općine Višnjan i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  neovisno o načinu dostave odnosno do 20. lipnja 2022.  do 15,00 sati.

 

Skip to content