NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – SPREMAČICA

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14.) i Odluke direktorice trgovačkog društva MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, OIB: 89770126904, raspisuje se

 

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta

SPREMAČICA – na određeno vrijeme, na pola radnog vremena


jedan/na ( 1 ) izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1(jednu) godinu, na pola radnog vremena, uz mogućnost sklapanja radnog odnosa na neodređeno i uz puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto:
– završena srednja škola
– položen vozački ispit


Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

životopis
presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupkane starije od 6 mjeseci )
elektronički zapis ( potvrda)o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vozačke dozvole)
dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

 

Dokumenti se prilazu u običnoj preslici te će se od kandidata tražiti uvid u izvornike prilikom održavanja intervjua.


Prijave se podnose od u roku od 8 dana od dana objave Natječaja (do 9. kolovoza 2017. godine)


Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ” Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto spremačice”, na adresu:
MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan


Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu.

 

 

MONTENES d.o.o.

Direktorica Ivana Kmet

 

 

 

Skip to content