Natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o cijepanju i isključenju dijela k.č.br. 1279/2 k.o. Sveti Vital iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 6/2017), Odluke o cijepanju i isključenju dijela k.č.br. 2274/2 k.o. Sveti Vital iz javnog dobra  (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 6/2017), Odluke o cijepanju i isključenju iz javnog dobra dijela k.č.br. 3178/2 k.o. Sveti Ivan i dijela k.č.br. 3188 .o. Sveti Ivan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 6/2017), Odluke o prodaji okućnica (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2012)  i članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013), Općinski načelnik Općine Višnjan raspisuje Natječaj za prodaju nekretnina KLASA: 943-01/18-01/01, URBROJ: 2167-03-01-18-01.

U nastavku donosimo potupni tekst natječaja i priloge:

Tekst natjecaja-za-prodaju-nekretnina

Ponuda-za-kupnju-obrazac

Izjava-o-prihvacanju-uvjeta-iz-natjecaja

Graficki-prilog-2274-2

Graficki-prilog-1279-2

Graficki-prilog-3188

Graficki-prikaz-3178-2

Graficki-prilog-zgr-207-1-i-zgr-207-2

 

Skip to content