NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA I OKUĆNICA U VLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2018), Odluke o prodaji okućnica (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2012), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 3188 k.o. Sveti Ivan iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018),  i članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/2017), Općinski načelnik Općine Višnjan,  raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnina.

Rok za dostavu ponuda je 30.01. 2019. godine, a detalje pogledajte u nastavku:

Natjecaj-za-prodaju-nekretnina

Ponuda-za-kupnju-obrazac

Izjava-o-prihvacanju-uvjeta-iz-natjecaja

 

Grafički prilozi:

Tablica-1-tocka-1

Tablica-2-tocka-1

 

Skip to content