Natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2019) i članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/2017), Općinski načelnik Općine Višnjan raspisuje natječaj za prodaju nerektnina.

Rok za podnošenje ponuda je do 22. srpnja 2019. godine do 12,00 sati poštom ili neposrednom predajom, a ponude moraju do navedenog roka pristići u prostorije Općine Višnjan (a ne biti predane pošti).

Potpuni tekst natječaja u nastavku:

Tekst-natjecaja-za-prodaju-nekretnina

Tablica-1-tocka-1-graficki-prikaz

Ponuda-za-kupnju-obrazac

Izjava-o-prihvacanju-uvjeta-iz-natjecaja

 

Skip to content