NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA- MAGDALENJINA 2017.

Dana 23.  srpnja 2017. godine povodom Dana Općine Višnjan, održati će se pučka fešta “Magdalenjina 2017.″

Tom  prilikom  zainteresirane osobe koje zadovoljavaju uvjete iz natječaja mogu  zatražiti korištenje javnih površina u središtu mjesta radi pružanja usluga za koje su registrirane.

Ponude se podnose do 21. srpnja 2017. godine u 12, 00 sati, a dostavljaju se putem pošte na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, TRG SLOBODE 1, 52463 VIŠNJAN  ili putem elektroničke pošte na adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

Dodatne informacije možete zatražiti putem telefona na broju 052/ 449-208 ili putem elektronske pošte na adresi: opcina-visnjan@visnjan.hr

U nastavku donosimo tekst natječaja, grafički prikaz javnih površina te obrazac ponude i priloga.

Magdalenjina-natjecaj-za-javne-povrsine-2017

Graficki-prikaz-javnih-povrsina-magdalenjina-2017

Ponuda-Obrazac

Izjava-obrazac

Izjava-obrazac-lokacije-19-i-19a

Skip to content