NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA- “MAGDALENJINA 2015”

Dana 25. i 26. srpnja 2015. godine povodom Dana Općine Višnjan, održati će se pučka fešta “Magdalenjina 2015”.

Tom  prilikom  zainteresirane osobe koje zadovoljavaju uvjete iz natječaja mogu  zatražiti korištenje javnih površina u središtu mjesta radi pružanja usluga za koje su registrirane.

Ponude se podnose do 17. srpnja 2015. godine u 13, 00 sati.

Dodatne informacije možete zatražiti putem telefona na broju 052/ 449-208 ili putem elektronske pošte na adresi: opcina-visnjan@visnjan.hr

U nastavku donosimo tekst natječaja, grafički prikaz javnih površina te ponudu sa prilozima.

MAGDALENJINA – natječaj za javne površine – 2015 _1_

GRAFIČKI PRIKAZ POVRŠINA MAGDALENJINA 2015 _1_

Ponuda

IZJAVA

IZJAVA2- lokacije 19. i 19a

Skip to content