NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Višnjan

Na  temelju  članka  18.,  točke  6.  Zakona  o  turističkim  zajednicama  i  promicanju  hrvatskog turizma  („Narodne  novine“  broj  52/19.,  42/20.),  članka  1.  Pravilnika  o  posebnim  uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22.), članka  24.,  stavka  1.,  točke  6.  i  članka  40.,  stavak  2.  Statuta  Turističke  zajednice  Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj: 6/2021) te Odluke o raspisivanju natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Višnjan od dana 16. prosinca 2021. godine Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Višnjan raspisuje

NATJEČAJ  za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Višnjan 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme u trajanju mandata od 4 godine, uz probni rad od 6 (šest) mjeseci, na nepuno radno vrijeme-2 sata tjedno

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom

NE  OTVARAJ  –  Natječaj  za  izbor  i  imenovanje  direktora/ice  Turističke zajednice Općine Višnjan“ na adresu: Turistička zajednica Općine Višnjan, Trg slobode 1,  52463  Višnjan-Visignano,  osobno  ili  preporučenom  poštom,  a  krajnji  rok  za  dostavu prijave sa svim traženim dokumentima je  3. lipnja 2022. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

natjecaj-za-direktora-tz

Skip to content