NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA VIRA d.o.o.

Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju društva VIRA d.o.o. – VIŠNJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA za izgradnju i upravljanje poslovnim zonama i privlačenje investicija od dana 29. svibnja 2017. godine, te Odluke Skupštine Društva o raspisivanju natječaja za imenovanje uprave-direktora/ice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Skupština Društva raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ

za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva VIRA d.o.o., 1 izvršitelj/ica, na razdoblje (mandat) od 4 godine,

na nepuno radno vrijeme (3 sata tjedno)

 

Natječaj – direktor VIRA d.o.o.

Skip to content