NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, objavljuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP

POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

I

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora, koji se nalaze na:

  1. k.č.br. zgr.326, k.o. Višnjan, Istarska 5, u naravi kafe bar nekadašnji „Suport“, u prizemlju koji se sastoji od lokala, spremišta, sanitarija i natkrivene terase, površine 87,44 m2 a sve sukladno skici izmjera. Poslovni prostor nije u funkciji, ali je djelomično opremljen te se može djelatnost pokrenuti u vrlo kratkom roku.
  • Početna cijena mjesečne zakupnine: 332,27 eura mjesečno
  • Jamčevina u iznosu od 5 zakupnina što iznosi 1.661,35 eura
  • Početna otkupna cijena inventara: 2.600,00 eura

Zakupnik je dužan dovesti poslovni prostor u stanje potrebno za obavljanje djelatnosti  ulaganjem vlastitih sredstava u uređenje poslovnog prostora najkasnije u roku 150 dana od     dana potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Zakupnik je u obvezi otkupiti inventar u poslovnom prostoru.

  1. k.č.br. 2797, k.o. Višnjan, Trg slobode 1, poslovni prostor na prvom katu, desno od stubišta, sveukupno 52,06 m² (sastoji se od predulaza, arhive i tri prostorije) s pravom prolaza zajedničkim hodnikom i korištenjem toaleta, sukladno nacrtu prostora koji je sastavni dio ovog natječaja
  • Poslovni prostor je u funkciji i može se započeti s obavljanjem djelatnosti odmah, namjena navedenog prostora je predviđena za ured.
  • Početna cijena mjesečne zakupnine: 247,83 eura
  • Jamčevina u iznosu od 5 zakupnine što iznosi 1.239,15 eura

Sve ostale informacije nalaze se u slijedećim dokumentima:

Natječaj za zakup poslovnog prostora BILJEŽNIK I SUPORT

Ponuda za zakup poslovnih prostora Općine Višnjan

Izjava-o-prihvaćanju-uvjeta-iz-natječaja-obrazac

Izjava o pregledu prostora opreme i inventara

Emar- Površine

Nacrt ured Trg slobode 1

Skip to content