Natječaj-USLUGA VIŠNJAN d.o.o.- STRUČNI SAVJETNIK ZA POSLOVE RAZVOJA

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14, 127/17) i Odluke direktorice trgovačkog društva  USLUGA VIŠNJAN d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, raspisuje  se dana 27. lipnja 2019. godine:

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

STRUČNI SAVJETNIK ZA POSLOVE RAZVOJA  -jedan/na ( 1 ) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

 

POSEBNI UVJETI za radno mjesto:
– završeni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

ili

-završeni preddiplomski sveučilišni ili stručni studij građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje jednog stranog jezika

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit B kategorija

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
• životopis
• presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju, dokaz o stručnoj spremi

• dokaz o poznavanju stranog jezika (potvrda, uvjerenje, certifikat ili potpisana izjava o poznavanju stranog jezika)

• dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, uvjerenje, certifikat ili potpisana izjava o poznavanju stranog jezika)
• dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima- elektronički zapis ( potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

• dokaz o položenom vozačkom ispitu za B kategoriju (preslika vozačke dozvole)

• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci )
• dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

 

Dokumenti se prilazu u običnoj preslici te će se od kandidata tražiti uvid u izvornike prilikom održavanja intervjua.

Prijave se podnose od u roku od 15 dana od dana objave Natječaja (od 27.lipnja 2019.)

Prijave na  Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom:  ” Ne otvaraj, natječaj za radna mjesta”, na adresu:
USLUGA VIŠNJAN d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan

ili osobnom dostavom na istu adresu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana  isteka roka za prijavu.

Privola-usluga-visnjan-doo

 

                                                                                                          USLUGA VIŠNJAN  d.o.o.

                                                                                                           Direktorica Ivana Kmet

Skip to content