LOKALNI IZBORI – POZIV NA POŠTIVANJE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Pozivaju se političke stranke, kandidacijske liste grupe birača i drugi sudionici na Lokalnim izborima koji će se održati 16. svibnja 2021. godine na poštivanje odredbi članka 18. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Višnjan 3/2019) koji glasi:

Plakati, oglasi, reklame i druge objave smiju se isticati samo na oglasnim ili reklamnim pločama, reklamnim ormarićima i panoima.

Iznimno, za određene promidžbene manifestacije i u vrijeme predizbornih aktivnosti Jedinstveni upravni odjel može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.

Zabranjeno je isticanje plakata, oglasa i drugih objava na stablima, potpornim zidovima i stupovima, telefonskim govornicama, na ormarićima i stupovima javne rasvjete i drugih komunalnih objekata i uređaja, na čekaonicama-stajalištima javnog prometa, semaforima, automobilima parkiranim na javnim površinama, posudama za odlaganje otpada, na pročeljima zgrada, dvorišnih ograda i drugim prostorima izvan onih određenih stavkom 1. ovoga članka.

 

Skrećemo pozornost na stavak 2. članka 19. Odluke koji glasi:

Troškove uklanjanja plakata i čišćenje mjesta na kojima ne smiju biti istaknuti snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašava.

 

OPĆINA VIŠNJAN

 

Skip to content