Liste i zbirne liste pravovaljanih kandidatura za općinskog načelnika i za članove općinskog vijeća Općine Višnjan

OIP Općina Višnjan- pojedinačna i zbirna rješenja

Skip to content