Javno savjetovanje o Strategiji razvoja turizma u Općini Višnjan za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Općina Višnjan je 12. studenog 2018. godine, javnom prezentacijom Strategije  razvoja turizma u Općini Višnjan za razdoblje od 2019. do 2025. godine otvorila Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog razvoja turizma u Općini Višnjan za razdoblje od 2019. do 2025. godine.Dana 20. studenog je održan okrugli stol na tu temu.

 

Savjetovanje se u praksi povodi o nacrtima onih općih akata kojima Općina Višnjan uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Višnjan. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Javno savjetovanje će biti otovoreno do 13. prosinca 2018. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Višnjan. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. Krajnji je cilj savjetovanja olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

 

U nastavku donosimo nacrt Strategije  razvoja turizma u Općini Višnjan za razdoblje od 2019. do 2025. godine te obrazac za sudjelovanje u savjetovanju.

Strategija razvoja turizma-visnjan-2018-14-11-18

Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnoscu

 

 

 

Skip to content