JAVNI POZIV za uključivanje djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan u pedagoškoj godini 2018./2019.

KLASA: 601-02/18-01/07

URBROJ: 2167/03-54-31-18-07

Višnjan-Visignano, 4. rujna 2018. godine

 

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić Višnjan objavljuje

JAVNI POZIV

za uključivanje djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan

 u pedagoškoj godini  2018./2019.

Dječji vrtić Višnjan poziva sve roditelje i skrbnike djece s prebivalištem na području Općine Višnjan, a koja su rođena u razdoblju od 1.travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine i koja ne pohađaju redoviti program u predškolskoj ustanovi da izvrše prijavu i upis djeteta u Program predškole koji je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

 

Prijave i upisi u Program predškole za pedagošku godinu 2018./2019. vršit će se radnim danom od 5. do 14. rujna 2018. godine od  9,00 do 15,00 sati u Dječjem vrtiću Višnjan, Jože Šurana 2/a

 

Za upis djeteta u Program predškole potrebno je priložiti:

-zahtjev za upis

-izvadak iz matice rođenih ili rodni list s OIB-om djeteta-preslika

– liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u dječji vrtić od ovlaštenog liječnika

– dokaz o prebivalištu djeteta i roditelja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva.

– zdravstvena i/ili druga dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju- preslika

– iskaznicu procjepljenosti djeteta-preslika

– osobne iskaznice (oba) roditelja/skrbnika-preslika

 

Ravnateljica:

                                                                                                          Aneli Bratović

Skip to content