Javni poziv za uključivanje djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan u pedagoškoj godini 2017./2018.

KLASA: 601-02/17-01/01

URBROJ: 2167/03-54-31-17-20

Višnjan-Visignano, 2. listopada 2017. godine

 

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća KLASA: 601-03/17-01/02,URBROJ: 2167/03-54-31-17-17 od 28. rujna 2017. godine Dječji vrtić Višnjan objavljuje

JAVNI POZIV

za uključivanje djece u Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan

 u pedagoškoj godini  2017./2018.

Dječji vrtić Višnjan poziva sve roditelje i skrbnike djece s prebivalištem na području Općine Višnjan, a koja su rođena u razdoblju od 1.travnja 2011. do 31. ožujka 2012. godine i koja ne pohađaju redoviti program u predškolskoj ustanovi da izvrše prijavu i upis djeteta u Program predškole koji je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

 

Prijave i upisi u Program predškole za pedagošku godinu 2017./2018. vršit će se radnim danom od 2. do 13. listopada 2017. godine od  8,00 do 15,00 sati u Dječjem vrtiću Višnjan, Jože Šurana 2/a

 

Za upis djeteta u Program predškole potrebno je priložiti:

–          zahtjev za upis

–          izvadak iz matice rođenih ili rodni list s OIB-om djeteta-preslika

–          liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u dječji vrtić od         ovlaštenog liječnika

–          dokaz o prebivalištu djeteta i roditelja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva

–          zdravstvena i/ili druga dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju- preslika

–          iskaznicu procjepljenosti djeteta-preslika

–          osobne iskaznice (oba) roditelja/skrbnika-preslika

Ravnateljica

                                                                                                          Aneli Bratović

 

Dostaviti:

1. Oglasna ploča Dječji vrtić Višnjan

2. Oglasna ploča Općina Višnjan

3. Arhiva ovdje                                                                                                  

Skip to content